Erstellen Sie Vyhlásenie o autorstve na mieru

Diese Vorlage wurde erstellt von: JUDr. Igor Demčák, Trama Legal s.r.o.

Anleitung

.

Vyhlásenie o autorstve

Jedná sa o vyhlásenie o autorstve k
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Autor Programu:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Meno:
, trvale bytom:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Pre účely tohto vyhlásenia sa autorským dielom rozumie počítačový program s názvom
, ktorého základnou funkciou alebo časťou sú:
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Autor vyhlasuje:
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ja, _____, bytom _____, vyhlasujem, že som autor autorského diela.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Mojím tvorivým príspevkom na autorskom diele je
.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Potvrdzujem, že
, dátum narodenia
, bytom
je oprávnený aj k zmenám (autorského diela).
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Pánovi _____, dátum narodenia _____, bytom _____ som udelil súhlas s postúpením výkonu majetkových autorských práv k Programu (autorskému dielu)
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Autorské dielo som tvoril k splneniu svojich povinností v zmysle ustanovenia § 90 autorského zákona a nedohodol som žiadne dojednania, ktoré sú odlišné od ustanovenia § 90 autorského zákona.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Záverečné ustanovenia.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Toto vyhlásenie robím pre účely postúpenia výkonu majetkových autorských práv k Programu.
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
V
, dňa
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
______________________________________
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
_____
Kommentar hinzufügen
Abbrechen
Ich möchte, dass mein Dokument von einer Anwaltskanzlei verifiziert wird
JUDr. Igor Demčák | Trama Legal s.r.o.
Mehr Infos anzeigen verbergen
Ich möchte KOSTENLOS über Terminfristen informiert werden
Das System wird Sie automatisch als Fristen im Rahmen der Vereinbarung informieren

Holen Sie sich dieses Dokument in PDF und Word

Dieses Dokument kostet 6.90 € (8.28 € mit Mehrwertsteuer)

Wir bitten um Geduld, das Dokument wird gerade für Sie vorbereitet.