Crear uno personalizado Vyhlásenie o autorstve na mieru

Esta plantilla fue preparada por: JUDr. Igor Demčák, Trama Legal s.r.o.

Instrucciones

.

Vyhlásenie o autorstve

Jedná sa o vyhlásenie o autorstve k
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Autor Programu:
Añadir comentario
Cancelar
Meno:
, trvale bytom:
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
Pre účely tohto vyhlásenia sa autorským dielom rozumie počítačový program s názvom
, ktorého základnou funkciou alebo časťou sú:
.
Añadir comentario
Cancelar
.
Añadir comentario
Cancelar
Autor vyhlasuje:
Añadir comentario
Cancelar
Ja, _____, bytom _____, vyhlasujem, že som autor autorského diela.
Añadir comentario
Cancelar
Mojím tvorivým príspevkom na autorskom diele je
.
Añadir comentario
Cancelar
Potvrdzujem, že
, dátum narodenia
, bytom
je oprávnený aj k zmenám (autorského diela).
Añadir comentario
Cancelar
Pánovi _____, dátum narodenia _____, bytom _____ som udelil súhlas s postúpením výkonu majetkových autorských práv k Programu (autorskému dielu)
Añadir comentario
Cancelar
Autorské dielo som tvoril k splneniu svojich povinností v zmysle ustanovenia § 90 autorského zákona a nedohodol som žiadne dojednania, ktoré sú odlišné od ustanovenia § 90 autorského zákona.
Añadir comentario
Cancelar
Záverečné ustanovenia.
Añadir comentario
Cancelar
Toto vyhlásenie robím pre účely postúpenia výkonu majetkových autorských práv k Programu.
Añadir comentario
Cancelar
Añadir comentario
Cancelar
V
, dňa
Añadir comentario
Cancelar
______________________________________
Añadir comentario
Cancelar
_____
Añadir comentario
Cancelar
Me gustaría que mi documento fuera verificado por un despacho de abogados
JUDr. Igor Demčák | Trama Legal s.r.o.
Mostrar más Ocultar
Quiero que me avisen cuando se acerque la fecha de algún vencimiento
El sistema te avisará automáticamente de la aproximación de las fechas de vencimiento

Obtén este documento en PDF y Word

Este documento cuesta 6.90 € (6.90 € con VAT)

Por favor, espera. Se está generando un nuevo documento.