Vytvorte si Návrh na rozvod manželstva

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Lenka Csikyová, JUDr. Lenka Polák Csikyová, advokátka

Inštrukcie

.

Návrh na rozvod manželstva

Pridať komentár
Zrušiť
Návrh podáva
Označenie súdu:
Pridať komentár
Zrušiť
Ulica a orientačné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Mesto a PSČ:
Pridať komentár
Zrušiť
Manžel:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalý pobyt:
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „Manžel“)
Pridať komentár
Zrušiť
Manželka:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalý pobyt:
Pridať komentár
Zrušiť
(ďalej ako „ Manželka “)
Pridať komentár
Zrušiť
Návrh na rozvod manželstva podľa ust. § 23 zák. č. 36/2005 Z. z., o rodine v platnom znení.
Pridať komentár
Zrušiť
Prílohy:
Pridať komentár
Zrušiť
- podľa textu
Pridať komentár
Zrušiť
Uzavretie manželstva.
Pridať komentár
Zrušiť
Máte spolu deti?
Manželstvo bolo uzavreté dňa
je zapísané v knihe manželstiev Matričného úradu
vo zväzku
ročník
strana
poradové číslo
. U manželky ide o manželstvo
. U manžela ide o manželstvo
.
Pridať komentár
Zrušiť
Manžel je národnosti
a štátnym občanom
.Manželka je národnosti
a štátnym občanom
. Miestna príslušnosť súdu je daná podľa miesta posledného spoločného pobytu manželov, a to
.
Pridať komentár
Zrušiť
Dôkaz:
Pridať komentár
Zrušiť
- Fotokópia potvrdenia o poslednom spoločnom pobyte manželov.
Pridať komentár
Zrušiť
- Fotokópia sobášneho listu.
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalý rozvrat manželstva.
Pridať komentár
Zrušiť
Spolužitie manžela a manželky bolo spočiatku harmonické a manželstvo plnilo svoje funkcie. V priebehu trvania manželstva však manžel postupne zistil, že s prihliadnutím na jeho rozdielne povahové vlastnosti, životné ciele a rozpory v názoroch týkajúcich sa vedenia domácnosti, nie sú ich predstavy ohľadom spoločnej budúcnosti už naďalej zlúčiteľné. Postupne sa názory manželov na vedenie spoločného života stále viac líšili, čo vyústilo k citovému odcudzeniu. Manžel je presvedčený, že manželstvo sa nachádza v takom trvalom, hlbokom a nenapraviteľnom rozvrate, že je vylúčené obnovenie manželského spolužitia ako aj obnovenie plnenia funkcií manželstva. Manželstvo je k dnešnému dňu len formálnym zväzkom.
Pridať komentár
Zrušiť
Manžel ako príčinu rozvratu manželstva uvádza:
Pridať komentár
Zrušiť
-
;
Pridať komentár
Zrušiť
Dôkaz:
Pridať komentár
Zrušiť
- Výsluch strán sporu.
Pridať komentár
Zrušiť
Petit.
Pridať komentár
Zrušiť
S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti sa medzi manželmi vytratil ich vzájomný citový vzťah a zároveň stratili dôveru medzi sebou navzájom a ich manželstvo je tak hlboko a trvalo rozvrátané, že nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia , a preto manžel manželka navrhuje, aby súd po vykonaní dokazovania vydal nasledujúci.
Pridať komentár
Zrušiť
rozsudok:
Pridať komentár
Zrušiť
Súd maželstvo uzavreté dňa _____ medzi manželkou _____, dátum narodenia _____, trvalý pobyt _____ a manželom _____, dátum narodenia _____, trvalý pobyt _____, rozvádza.
Pridať komentár
Zrušiť
Žiadna zo strán sporu nemá právo na náhradu trov konania.
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Lenka Csikyová | JUDr. Lenka Polák Csikyová, advokátka
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.