Vytvorte si Vyhlásenie správcu vkladu na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Igor Demčák, Trama Legal s.r.o.

Inštrukcie

Spoločník, ktorý spláca vklad je
Pridať komentár
Zrušiť

Vyhlásenie správcu vkladu

Pridať komentár
Zrušiť
Podpísaný
, narodený
, rodné číslo
, trvalý pobyt
, ako osoba poverená správou vkladov v zmysle
, spoločnosti
, so sídlom
(ďalej len „Spoločnosť“), týmto podľa § 60 ods. 4 Obchodného zákonníka
Pridať komentár
Zrušiť
vyhlasujem, že
Pridať komentár
Zrušiť
spoločník
, rodné číslo
,narodený
, trvalý pobyt
splatil svoj peňažný vklad do základného imania Spoločnosti vo výške
+ slovami
, čím došlo k splateniu jeho vkladu v rozsahu
%, pred podaním návrhu na zápis Spoločnosti do obchodného registra.
Pridať komentár
Zrušiť
V dôsledku splatenia vkladu došlo k splateniu základného imania Spoločnosti v sume
+ slovami
, t. j. v rozsahu
%. Správca vkladu sa zaväzuje, že po vzniku spoločnosti odovzdá vklady Spoločnosti.
Pridať komentár
Zrušiť
V ________________________, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
_____ - správca vkladu
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Igor Demčák | Trama Legal s.r.o.
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.