Vytvorte si Vyhlásenie o autorstve na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Igor Demčák, Trama Legal s.r.o.

Inštrukcie

.

Vyhlásenie o autorstve

Jedná sa o vyhlásenie o autorstve k
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Autor Programu:
Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
, trvale bytom:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
Pre účely tohto vyhlásenia sa autorským dielom rozumie počítačový program s názvom
, ktorého základnou funkciou alebo časťou sú:
.
Pridať komentár
Zrušiť
.
Pridať komentár
Zrušiť
Autor vyhlasuje:
Pridať komentár
Zrušiť
Ja, _____, bytom _____, vyhlasujem, že som autor autorského diela.
Pridať komentár
Zrušiť
Mojím tvorivým príspevkom na autorskom diele je
.
Pridať komentár
Zrušiť
Potvrdzujem, že
, dátum narodenia
, bytom
je oprávnený aj k zmenám (autorského diela).
Pridať komentár
Zrušiť
Pánovi _____, dátum narodenia _____, bytom _____ som udelil súhlas s postúpením výkonu majetkových autorských práv k Programu (autorskému dielu)
Pridať komentár
Zrušiť
Autorské dielo som tvoril k splneniu svojich povinností v zmysle ustanovenia § 90 autorského zákona a nedohodol som žiadne dojednania, ktoré sú odlišné od ustanovenia § 90 autorského zákona.
Pridať komentár
Zrušiť
Záverečné ustanovenia.
Pridať komentár
Zrušiť
Toto vyhlásenie robím pre účely postúpenia výkonu majetkových autorských práv k Programu.
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
______________________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Igor Demčák | Trama Legal s.r.o.
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.