Vytvorte si Súhlas vlastníka so zápisom sídla do obchodného registra na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Igor Demčák, Trama Legal s.r.o.

Inštrukcie

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom nehnuteľnosti ako sídla do obchodného registra

Kto vlastní danú nehnuteľnosť alebo jej časť?

Zadajte vlastníka podľa údajov z katastra nehnuteľností.

Pridať komentár
Zrušiť
Meno:
Pridať komentár
Zrušiť
Dátum narodenia:
Pridať komentár
Zrušiť
Rodné číslo:
Pridať komentár
Zrušiť
Trvalý pobyt:
Pridať komentár
Zrušiť
Pridať komentár
Zrušiť
týmto ako vlastník
nachádzajúcej sa na adrese
- stavba so súpisným číslom , popis stavby
, druh stavby
, postavená na parcele KN C číslo
, o výmere
, zapísaná na liste vlastníctva číslo
pre katastrálne územie
, dávam súhlas so zápisom vyššie uvedenej nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti
do obchodného registra.
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
______________________________
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Igor Demčák | Trama Legal s.r.o.
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.