Vytvorte si Výpoveď na mieru

Vzor pre vás pripravil(a): JUDr. Jakub Štefanko, Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.

Inštrukcie

  • Použite na všetky prípady, kedy chcete ukončiť akúkoľvek zmluvu alebo dohodu s výnimkou pracovnej zmluvy.
  • Pokiaľ sa namiesto ukončenia zmluvy výpoveďou chcete dohodnúť na ukončení zmluvy, použite Dohodu o ukončení zmluvy.
Meno adresáta:
Pridať komentár
Zrušiť
Ulica a č.:
Pridať komentár
Zrušiť
Mesto a PSČ:
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
Vec: Výpoveď
Pridať komentár
Zrušiť
, dátum narodenia
, bytom
, týmto vypovedá
, ktorú s vami uzavrel dňa
(ďalej ako „Zmluva“).
Pridať komentár
Zrušiť
Táto výpoveď Zmluvy je daná
Pridať komentár
Zrušiť
Účinnosť Zmluvy končí uplynutím výpovednej doby.
Pridať komentár
Zrušiť
S pozdravom
Pridať komentár
Zrušiť
______________________________
Pridať komentár
Zrušiť
_____
Pridať komentár
Zrušiť
Prevzatie výpovede
Pridať komentár
Zrušiť
Táto výpoveď bola doručená (odovzdaná) dňa
.
Pridať komentár
Zrušiť
V
, dňa
Pridať komentár
Zrušiť
___________________________
Pridať komentár
Zrušiť
MENO (paličkovým písmom):
Pridať komentár
Zrušiť
Chcem overiť dokument advokátskou kanceláriou
JUDr. Jakub Štefanko | Petrán a partneri advokátska kancelária s.r.o.
Zobraziť viac informácií Skryť
Chcem si nechať posielať upozornenie na termíny ZADARMO
Systém vás automaticky upozorní na blížiace sa lehoty v zmluve

Získajte dokumentu v PDF a Word

Cena za tento dokument je 6.90 € (8.28 € s DPH)

Prosíme o strpenie, dokument sa práve generuje.