Vytvořte si Čestné prohlášení na míru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Daniela Trávníčková, JUDr. Daniela Trávníčková, advokátka

Instrukce

  • Použijte, pokud potřebujete písemné čestné prohlášení konkrétní osoby o jakékoliv skutečnosti.
  • Pokud potřebujete čestné prohlášení jednatele nebo jiného statutárního orgánu při jmenování, použijte toto čestné prohlášení.
  • Ne vždy musí být podpis na prohlášení ověřen, přesto doporučujeme tak učinit.

Čestné prohlášení (obecné)

Já,
Přidat komentář
Zrušit
níže podepsaný/á
, datum narození
, trvale bytem
.
Přidat komentář
Zrušit
podle svého prohlášení svéprávný, činím svobodně a vážně, určitě a srozumitelně toto čestné prohlášení podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Přidat komentář
Zrušit
čestně prohlašuji, že v listině ze dne
označené jako
, jehož je toto čestné prohlášení nedílnou přílohou, jsem uvedl pravdivé, přesné a úplné údaje a jsem si vědom případných právních následků, pokud bych úmyslně uvedl nepravdivé, nepřesné či neúplné údaje.
Přidat komentář
Zrušit
čestně prohlašuji, že jsem nebyl
pravomocně odsouzen ze spáchání
a v současné době není proti mně vedeno žádné trestní řízení. Jsem si vědom možných právních následků, které by pro mě vyplývaly v případě uvedení nepravdivých údajů v tomto čestném prohlášení.
Přidat komentář
Zrušit
čestně prohlašuji, že v období
neuplatňuji slevu na dani na
, nar.
.
Přidat komentář
Zrušit
čestně prohlašuji, že jsem v období
. Jsem si vědom/a možných právních důsledků v případě úmyslného uvedení nepravdivých údajů v tomto čestném prohlášení.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Daniela Trávníčková | JUDr. Daniela Trávníčková, advokátka
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.