Vytvořte si Žádost o zahlazení odsouzení na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Účelem zahlazení odsouzení je odstranění nepříznivých důsledků odsouzení, které přetrvávají po výkonu trestu a ztěžují uplatnění například v zaměstnání. Poté, co odsouzený vykoná trest a uběhne doba podle ust. § 105 trestního zákoníku, může soud rozhodnout o zahlazení odsouzení, takže toto odsouzení dále nebude uvedeno ve výpise z evidence Rejstříku trestů. U některých trestných činů nastává účinek, že se na pachatele hledí, jako by nebyl odsouzen, přímo ze zákona. V takových případech se tato žádost nepodává. Zahladit lze jen celé odsouzení, nikoli pouze jeho část, která se vztahuje k některému z více trestů uložených vedle sebe.

Soudy nerozhodují mechanicky, snažte se svou žádost náležitě odůvodnit. 

K žádosti je vhodné předložit všechny dokumenty, kterých se dovoláváte.

Pokud si nejste jisti vyplněním formuláře, nechte si jej zkontrolovat odborníkem.

Právní úpravu najdete především zde:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40#p105

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141#p363

Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
Navrhovatel:
Přidat komentář
Zrušit
Navrhovatel je
, nar.
Přidat komentář
Zrušit
Trvale bytem
Přidat komentář
Zrušit
Nynější pobyt
Přidat komentář
Zrušit
Jméno otce:
Přidat komentář
Zrušit
Jméno matky:
Přidat komentář
Zrušit
Věc: Žádost o zahlazení odsouzení
Přidat komentář
Zrušit
__________________________________________________________________
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Odsouzení a uložený trest
Přidat komentář
Zrušit
Proběhlo odvolací řízení?
Byl jsem odsouzen
ze dne
, č. j. 
, který nabyl právní moci dne
.
Přidat komentář
Zrušit
Byl mi tímto rozhodnutím uložen tento trest:
Přidat komentář
Zrušit
Trest odnětí svobody v trvání
měsíců. Tento trest jsem vykonal dne
.
Přidat komentář
Zrušit
Byl mi uložen trest zákazu činnosti?
Přidat komentář
Zrušit
Byl mi uložen peněžitý trest?
Přidat komentář
Zrušit
Byl mi uložen trest obecně prospěšných prací?
Přidat komentář
Zrušit
Bylo mi uloženo uhradit škodu poškozenému?
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Odůvodnění návrhu
Přidat komentář
Zrušit
Uplynula doba ve smyslu § 105 odst. 1 trestního zákoníku?
Soudní judikatura vychází z toho, že zahladit odsouzení lze i před uplynutím zákonné lhůty, nicméně k tomu se vyžaduje prokázání velmi dobrého chování odsouzeného, tedy prokázání, že v chování odsouzeného jsou kladné prvky vynikající nad průměr. Pouhý závěr, že v jeho chování nejsou zjištěny nedostatky, nepostačuje. Návrh v takovém případě musí být velmi dobře odůvodněn. V drtivé většině případů nebude takové žádosti vyhověno.

Přidat komentář
Zrušit
Trest byl
Přidat komentář
Zrušit
Od výkonu trestu uplynula doba stanovená ust. § 105 odst. 1 trestního zákona, po kterou jsem nepřetržitě vedl řádný život. Mám za to, že jsou proto splněny podmínky pro zahlazení odsouzení, které jsem označil v předchozím článku této žádosti.
Přidat komentář
Zrušit
To, že vedu řádný život, je možné ověřit výpisem z trestního rejstříku, ale také z informačního systému evidence přestupků, resp. z vyjádření Komise k projednání přestupků města
. Ani v současné chvíli proti mně není vedeno trestní stíhání.
Přidat komentář
Zrušit
Pracovní důvody
Přidat komentář
Zrušit
Nyní zaměstnán
Přidat komentář
Zrušit
Hodláte:
Přidat komentář
Zrušit
Před uložením trestu jsem byl zaměstnán jako
u
. V současné době jsem zaměstnán u
a pracuji jako
.
Přidat komentář
Zrušit
Rád bych pracoval jako
, přičemž k výkonu tohoto zaměstnání zaměstnavatel vyžaduje předložení čistého trestního rejstříku.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Veškeré zákonné podmínky pro zahlazení odsouzení byly tak naplněny.
Přidat komentář
Zrušit
Důkazy:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Návrh
Přidat komentář
Zrušit
S ohledem na výše uvedené
Přidat komentář
Zrušit
n a v r h u j i,
Přidat komentář
Zrušit
aby _____ rozhodl ve smyslu § 105 trestního zákona o zahlazení mých shora uvedených odsouzení.
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.