Vytvořte si Souhlas manžela s převodem podílu v obchodní korporaci

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instrukce

  • Tento souhlas potřebujete, převádíte-li podíl v s. r. o., a. s. či v družstvu, který spadá do společného jmění manželů.
  • I přesto, že jde v základu o relativně jednoduchý vzor, dá se v něm mnoho zásadních věcí pokazit. Dbejte tedy značné pozornosti a pečlivosti vyplňování vzoru, jelikož chyba by mohla způsobit neplatnost převodu obchodního podílu.
  • Klíčová je pro platnost dokumentu řádná specifikace společnosti a velikost předmětného podílu.
  • Budete-li do souhlasu vtělovat podmínky souhlasu, musí jít o podmínky splnitelné. Zároveň je definujte tak, aby se např. kvůli příliš krátké době při udělení souhlasu nemusel souhlas uzavírat opakovaně apod.
  • Pokud plánujete častou dispozici s podíly v obchodních společnostech, např. obchodování s akciemi, bylo by vhodné uzavřít dohodu manželů o správě společného jmění, ve které bude sjednáno, že v záležitostech týkajících se společného jmění jedná pouze jeden manžel.
  • Pokud Vám nechce manžel souhlas podepsat a takové jednání není v souladu se zájmy rodiny či zájmy Vašimi a rodina tím nebude nijak dotčena, je možné žádat soud o nahrazení projevu vůle místo Vašeho manžela.
  • Vyvarujte se uzavírání smlouvy bez souhlasu druhého manžela, jelikož ten by se následně mohl dovolávat neplatnosti smlouvy o převodu a pravděpodobně by byl v žalobě také úspěšný. Důsledky pro Vás mohou být pak velice nepříznivé, např. vracení vyplacených zisků společnosti původním majitelům podílů atd.

Souhlas manžela s převodem podílu v obchodní korporaci

Souhlas s převodem podílu.
Přidat komentář
Zrušit
Já,
, datum narození
, bytem
, jako
vyslovuji souhlas s tím, aby
Přidat komentář
Zrušit
moje manželka nabyla podíl převáděný
rovnajícím se poměru vkladu
+ slovy
ku základnímu kapitálu
, IČO
, se sídlem
, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
soudem v
pod sp. zn.
, ve výši
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Souhlas s převodem je udělen
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.