Vytvořte si Prohlášení o autorství na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

.

Prohlášení o autorství

Jedná se o prohlášení o autorství k
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Autor:
Přidat komentář
Zrušit
Jméno
, bytem:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Pro účely tohoto prohlášení se autorským dílem rozumí počítačový program s názvem
, jehož základní funkce nebo části jsou:
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Autor prohlašuje:
Přidat komentář
Zrušit
Já, _____, bytem _____, prohlašuji, že jsem autor autorského díla.
Přidat komentář
Zrušit
Mým tvůrčím příspěvkem na autorském díle je
.
Přidat komentář
Zrušit
Potvrzuji, že
, datum narození
, bytem
, je oprávněn ke změnám programu (autorského díla).
Přidat komentář
Zrušit
Panu _____, datum narození _____, bytem _____ , jsem udělil souhlas s postoupením výkonu majetkových autorských práv k programu (autorskému dílu)
Přidat komentář
Zrušit
Autorské dílo jsem tvořil ke splnění svých povinností ve smyslu § 58 autorského zákona a nesjednal jsem žádná ujednání, která jsou odchylná od ustanovení § 58 autorského zákona, vyjma ujednání o tom, že nemám nárok na dodatečnou odměnu podle § 58 odst. 6 autorského zákona.
Přidat komentář
Zrušit
Závěrečná ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
Toto prohlášení činím pro účely postoupení výkonu majetkových autorských práv k programu (autorskému dílu).
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.