Vytvořte si Uznání dluhu na míru

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátni kancelář s.r.o.

Instrukce

  • Použijte, pokud potřebujete od dlužníka uznat jeho dluh a tím si tak zajistit lepší pozici při vymáhání; obsahuje i možnost sjednat splátkový kalendář.
  • Pokud potřebujete zajistit své peněžité i nepeněžité pohledávky více, použijte Zástavní smlouvu.
  • Pokud chcete pohledávku soudně vymáhat, odešlete Předžalobní upomínku a následně podejte Návrh na vydání platebního rozkazu.
  • Zákonnou úpravu týkající se tohoto dokumentu naleznete zde.

Uznání dluhu

Přidat komentář
Zrušit
Dlužník,
Přidat komentář
Zrušit
Dlužníkem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Dlužník“)
Přidat komentář
Zrušit
tímto v souladu s ustanovením § 2053 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, uznává co do důvodu a výše svůj níže uvedený dluh vůči věřiteli
Přidat komentář
Zrušit
Věřitelem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Věřitel“)
Přidat komentář
Zrušit
Dluh vznikl
Přidat komentář
Zrušit
, který vznikl Dlužníkovi za nájem
na adrese
, který byl založen
uzavřenou mezi Dlužníkem a Věřitelem dne
Přidat komentář
Zrušit
, a to na nezaplaceném nájemném za měsíc
roku
ve výši
+ slovy
Přidat komentář
Zrušit
a na službách spojených s užíváním uvedené věci za měsíc leden roku _____ v celkové výši
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Dluh“).
Přidat komentář
Zrušit
Splacení.
Přidat komentář
Zrušit
Chcete si dohodnout splátkový kalendář?
Vyberte jednu z možností.
Dlužník se zavazuje splatit Věřiteli Dluh v splátkách, a to následovně:
Přidat komentář
Zrušit
Pokud se Dlužník dostane do prodlení se zaplacením jakékoliv výše uvedené splátky, které bude delší než
, stává se následujícím dnem prodlení splatnou celá nezaplacená část Dluhu.
Přidat komentář
Zrušit
Dlužník se zavazuje zaplatit všechny výše uvedené splátky
na výše uvedené adrese
.
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
S výše uvedeným splátkovým kalendářem Dluhu souhlasím.
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Mgr. Jaroslav Zeman | Spring Walk advokátni kancelář s.r.o.
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.