Vytvořte si Žádost subjektu údajů podle nařízení GDPR na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Podle čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a dále k informacím uvedeným v článku 15 tohoto nařízení.

Touto žádostí tyto údaje od správce získáte. 

Žádost subjektu údajů

Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Vážená paní, vážený pane,
Přidat komentář
Zrušit
obracím se na Vás ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) v následující věci.
Přidat komentář
Zrušit
Žádám informace o tom, které osobní údaje o mně správce eviduje.
Přidat komentář
Zrušit
Žádost o potvrzení, které osobní údaje jsou zpracovány
Přidat komentář
Zrušit
Podle čl. 15 Nařízení GDPR mám právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se mne týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v tomto článku.
Přidat komentář
Zrušit
Využívám tedy svého práva a žádám o potvrzení, zda osobní údaje, které se mne týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a dále mi podejte následující informace:
Přidat komentář
Zrušit
o jaké osobní údaje, které se mne týkají, se jedná.
Přidat komentář
Zrušit
účel jejich zpracování.
Přidat komentář
Zrušit
kategorie dotčených osobních údajů.
Přidat komentář
Zrušit
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.
Přidat komentář
Zrušit
plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby.
Přidat komentář
Zrušit
veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.
Přidat komentář
Zrušit
skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
Přidat komentář
Zrušit
Potřebujete-li ode mne nějaké další informace ke splnění Vaší povinnosti poskytnout mi informace, dejte mi prosím vědět co nejdříve. Právo na obdržení shora uvedených informací mám do 1 měsíce od doručení žádosti dle čl. 12 odst. 3 Nařízení GDPR.
Přidat komentář
Zrušit
Žádám Vás rovněž o poskytnutí bezplatné kopie zpracovávaných osobních údajů.
Přidat komentář
Zrušit
Žádám o poskytnutí údajů v
na e-mailovou adresu
.
Přidat komentář
Zrušit
Žádost o opravu osobních údajů
Přidat komentář
Zrušit
Žádost o výmaz osobních údajů
Přidat komentář
Zrušit
Žádost o omezení zpracování osobních údajů
Přidat komentář
Zrušit
Žádost o přenos osobních údajů
Přidat komentář
Zrušit
Vznést námitku proti zpracování
Přidat komentář
Zrušit
S pozdravem
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
Subjekt údajů:
Přidat komentář
Zrušit
Jméno a příjmení:
Přidat komentář
Zrušit
Bydliště:
,
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
ID datové schránky:
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.