Vytvořte si Čestné prohlášení statutárního orgánu

Vzor pro vás připravil(a): Lukáš Hojdn, AK UP legal s.r.o., recepce

Instrukce

  • Použijte v případě, že zapisujete jednatele, člena představenstva atd. do obchodního rejstříku.
  • Pokud potřebujete písemné čestné prohlášení konkrétní osoby o jiné jakékoliv skutečnosti, použijte toto.

Čestné prohlášení statutárního orgánu

Já, níže podepsaný/á
, datum narození
, bytem
, tímto čestně prohlašuji, že:
Přidat komentář
Zrušit
mám plnou svéprávnost (způsobilost k právním úkonům);
Přidat komentář
Zrušit
splňuji podmínky provozování živnosti podle ustanovení § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;
Přidat komentář
Zrušit
nenastala u mne skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle ustanovení § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;
Přidat komentář
Zrušit
splňuji podmínky podle ustanovení § 46 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů;
Přidat komentář
Zrušit
a dále prohlašuji, že ohledně mého majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působím nebo jsem působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, nebylo vedeno insolvenční řízení nebo řízení podle § 63 až 65 zákona o obchodních korporacích a neexistuje u mě jiná překážka výkonu funkce
.
Přidat komentář
Zrušit
Prohlašuji, že souhlasím se svým ustanovením do funkce jednatele společnosti
se sídlem
, IČO:
a souhlasím se zápisem této skutečnosti do obchodního rejstříku.
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
__________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Lukáš Hojdn | AK UP legal s.r.o., recepce
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.