Vytvořte si Žádost odsouzeného o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Poté, co odsouzený vykoná alespoň polovinu trestu může soud rozhodnout o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Soudy nerozhodují mechanicky, snažte se svou žádost náležitě odůvodnit. 

K žádosti je vhodné předložit všechny dokumenty, kterých se dovoláváte.

Právní úpravu najdete především zde:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40#p88

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141#p331

Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
Navrhovatel je
Přidat komentář
Zrušit
Odsouzený:
Přidat komentář
Zrušit
, nar.
Přidat komentář
Zrušit
Bytem
Přidat komentář
Zrušit
Nyní ve věznici
Přidat komentář
Zrušit
Věc: Žádost odsouzeného o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
Přidat komentář
Zrušit
__________________________________________________________________
Přidat komentář
Zrušit
Přílohy:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
potvrzení zaměstnavatele o možnosti zaměstnání
Přidat komentář
Zrušit
písemné potvrzení _____
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Odsouzení a uložený trest.
Přidat komentář
Zrušit
Proběhlo odvolací řízení?
Byl jsem odsouzen
ze dne
, č. j. 
, který nabyl právní moci dne
.
Přidat komentář
Zrušit
Byly mi uloženy tyto tresty:
Přidat komentář
Zrušit
Trest odnětí svobody v trvání
měsíců.
Přidat komentář
Zrušit
Byl mi uložen peněžitý trest?
Přidat komentář
Zrušit
Bylo mi uloženo uhradit škodu poškozenému?
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Do výkonu trestu jste nastoupil včas?
K výkonu trestu odnětí svobody jsem nastoupil dne
, tedy včas, a v současné době vykonávám trest odnětí svobody ve věznici _____.
Přidat komentář
Zrušit
Došlo k odsouzení za zločin dle § 88 odst. 4 TZ?
Jedná se vážnější trestné činy, které zákon vypočítává v odstavci 4.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40#p88-4

Přidat komentář
Zrušit
Uplynula už polovina trestu?
Výjimečně lze žádat i před uplynutím poloviny trestu.

Přidat komentář
Zrušit
Polovina doby výkonu tohoto trestu mi uplynula dne
.
Přidat komentář
Zrušit
Odůvodnění návrhu
Přidat komentář
Zrušit
Během výkonu trestu odnětí svobody jsem se choval vždy řádně, mé chování bylo vždy hodnoceno velmi příznivě.
Přidat komentář
Zrušit
Nebyl jsem kázeňsky trestán. Naopak jsem získal odměny, celkem
.
Přidat komentář
Zrušit
Jste pracovně zařazen?
Přidat komentář
Zrušit
Jsem ve věznici pracovně zařazen a jsem za to velmi rád. Vykonávám práce
. Mám výbornou pracovní morálku.
Přidat komentář
Zrušit
Vydělané finanční prostředky jsem použil na
.
Přidat komentář
Zrušit
Zdravotní důvody
Přidat komentář
Zrušit
Ochranné léčení?
Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnání po propuštění
Přidat komentář
Zrušit
Mám domluveno se zaměstnavatelem
se sídlem
, že v případě mého propuštění z výkonu trestu odnětí svobody mi umožní u něj pracovat jako
.
Přidat komentář
Zrušit
Pokud jde o bydlení, rád bych po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody bydlel
.
Přidat komentář
Zrušit
Se znovuzačleněním do společnosti je připravena pomoci mi
a to jak psychicky, tak materiálně. K tomu předkládám písemné prohlášení
.
Přidat komentář
Zrušit
Počet odsouzení
Jde o můj první trest odnětí svobody, který pro mne znamená velké ponaučení, takže na svobodě už hodlám vést řádný život.
Přidat komentář
Zrušit
Veškeré funkce uloženého trestu byly již nyní naplněny. Uvědomil jsem si své pochybení, svého jednání lituji a slibuji, že se v budoucnu tohoto jednání již nedopustím. Další výkon tohoto trestu je pro mne velmi tvrdý a domnívám se, že není ani nadále potřebný. Účelu trestu bylo zcela dosaženo.
Přidat komentář
Zrušit
Důkazy:
Přidat komentář
Zrušit
potvrzení zaměstnavatele o možnosti zaměstnání
Přidat komentář
Zrušit
písemné potvrzení _____
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Návrh
Přidat komentář
Zrušit
S ohledem na výše uvedené
Přidat komentář
Zrušit
n a v r h u j i,
Přidat komentář
Zrušit
aby _____ rozhodl podle § 88 trestního zákoníku o mém podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, a aby mi také stanovil přiměřenou zkušební dobu.
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.