Vytvořte si Návrh na podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Poté, co odsouzený vykoná alespoň polovinu trestu zákazu činnosti (klasicky jde o zákaz řízení motorových vozidel) může soud podmíněně upustit od výkonu zbytku tohoto trestu.

Soudy nerozhodují mechanicky, snažte se svou žádost náležitě odůvodnit. 

K žádosti je vhodné předložit všechny dokumenty, kterých se dovoláváte.

Právní úpravu najdete především zde:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40#p90

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141#p350

Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
Navrhovatel:
Přidat komentář
Zrušit
Navrhovatel je
, nar.
.
Přidat komentář
Zrušit
Bytem
Přidat komentář
Zrušit
Trest zákazu
Přidat komentář
Zrušit
Zákaz činnosti spočívá v
Přidat komentář
Zrušit
Věc: Návrh na podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti
Přidat komentář
Zrušit
__________________________________________________________________
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Odsouzení a uložený trest
Přidat komentář
Zrušit
Proběhlo odvolací řízení?
Byl jsem odsouzen
ze dne
, č. j. 
, který nabyl právní moci dne
.
Přidat komentář
Zrušit
Byly mi uloženy tyto tresty:
Přidat komentář
Zrušit
Trest odnětí svobody v trvání
měsíců. Trest byl odložen na zkušební dobu v trvání
měsíců.
Přidat komentář
Zrušit
Trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel v trvání
měsíců. Tento trest tak vykonávám od _____ a v současné době jsem tak vykonal více než polovinu tohoto trestu.
Přidat komentář
Zrušit
Byl mi uložen peněžitý trest?
Přidat komentář
Zrušit
Byl mi uložen trest obecně prospěšných prací?
Přidat komentář
Zrušit
Bylo mi uloženo uhradit škodu poškozenému?
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Odůvodnění návrhu
Přidat komentář
Zrušit
V současné době vedu řádný život. Po dobu výkonu trestu zákazu činnosti tento zákaz respektuji. To je možné ověřit dotazem na příslušný správní úřad či oddělení Policie České republiky a výpisem z trestního rejstříku.
Přidat komentář
Zrušit
Tento trest pro mne znamená výraznou změnu v mém dosavadním životě. Jeho výkon pro mne znamená výrazné omezení, které se projevuje zejména v tom, že
.
Přidat komentář
Zrušit
Pracovní důvody
Přidat komentář
Zrušit
Zdravotní důvody
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Veškeré funkce uloženého trestu byly již nyní naplněny. V současné době vedu řádný život. Uvědomil jsem si své pochybení, svého jednání lituji a slibuji, že se v budoucnu tohoto jednání již nedopustím. Další výkon tohoto trestu je pro mne velmi tvrdý a domnívám se, že není ani nadále potřebný. Účelu trestu bylo dosaženo.
Přidat komentář
Zrušit
Důkazy:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Návrh
Přidat komentář
Zrušit
S ohledem na výše uvedené
Přidat komentář
Zrušit
n a v r h u j i,
Přidat komentář
Zrušit
aby _____ rozhodl, že se podle § 90 trestního zákoníku podmíněně upouští od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu _____ měsíců, který mi byl uložen rozsudkem Okresního soudu _____ ze dne _____, č. j. _____, který nabyl právní moci dne _____, a aby mi soud stanovil přiměřenou zkušební dobu podle § 90 odst. 2 trestního zákoníku.
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.