Vytvořte si návrh na úpravu styku nezletilého dítěte s prarodiči na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Podle § 927 občanského zákoníku platí, že právo stýkat se s dítětem mají osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky blízké, pokud k nim dítě má citový vztah, který není jen přechodný, a pokud je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě znamenal újmu. Také dítě má právo se stýkat s těmito osobami, pokud tyto osoby se stykem souhlasí.

K úspěšnosti návrhu tedy musejí být splněny tři podmínky:

1. příbuznost navrhovatele s dítětem (případně společenská blízkost, ale tento návrh je formulován na prarodiče a nikoliv na tyto případy)

2. existence citového vztahu ze strany dítěte k prarodičům, který není jen přechodný - je důležitý vztah dítěte k prarodičům, nikoliv naopak. Samozřejmě můžete uvést, že k dítěti máte dobrý vztah, ale důležitým k úspěšnosti návrhu je kladný vztah dítěte k Vám. 

3. musí být zřejmé, že by nedostatek styku s prarodiči znamenal pro dítě újmu

 

Uvedená šablona poskytuje návod, jak formulovat návrh. Návrh je třeba ovšem odůvodnit individuálními okolnostmi každého jednotlivého případu. Odůvodněte návrh co nejpodrobněji, pokud máte nějaké důkazy na prokázání svých tvrzení, označte je a připojte je k návrhu. 

Související rozhodnutí například usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 9. 2018, č. j. II. ÚS 2831/18-1, usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2017, č. j. III. ÚS 187/17-1 a další. Prostudujte si, jakým způsobem soudy na podobné návrhy nazírají, ať máte co nejvíce šancí se svým návrhem uspět. 

Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
Ve vztahu mezi rodiči a dětmi, bylo rozhodnuto o svěření dítěte do péče?
Tato otázka míří k tomu, zda je o péči dítěte nějak rozhodnuto - zda je například svěřeno do péči matky, otce nebo do střídavé péče rodičů.

Pokud takto rozhodnuto nebylo, předpokládá se, že dítě žije s oběma rodiči. Proto budou ve vzoru vyplněni jako účastníci oba rodiče. 

Přidat komentář
Zrušit
Nezletilý:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Pohlaví
, datum narození
, bytem
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Rodiče
Přidat komentář
Zrušit
, nar.
Přidat komentář
Zrušit
bytem
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
, nar.
Přidat komentář
Zrušit
bytem
Přidat komentář
Zrušit
Prarodiče
Přidat komentář
Zrušit
, nar.
Přidat komentář
Zrušit
bytem
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
, nar.
Přidat komentář
Zrušit
bytem
Přidat komentář
Zrušit
Věc: Návrh prarodičů na úpravu styku s nezletilým
Přidat komentář
Zrušit
_________________________________________________________________
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Odůvodnění návrhu
Přidat komentář
Zrušit
Navrhovatelé jsou prarodiče nezletilého označeného v záhlaví tohoto podání. Nezletilý se narodil
navrhovatelů.
Přidat komentář
Zrušit
Podle § 927 občanského zákoníku platí, že právo stýkat se s dítětem mají (1) osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky blízké, pokud (2) k nim dítě má citový vztah, který není jen přechodný, a pokud (3) je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě znamenal újmu. Také dítě má právo se stýkat s těmito osobami, pokud tyto osoby se stykem souhlasí.
Přidat komentář
Zrušit
Nezletilý má k navrhovatelům velmi blízký citový vztah, který není jen přechodný, ale trvá od narození dosud, což vyplývá z následujících skutečností.
Přidat komentář
Zrušit
Již od narození se nezletilý s navrhovateli pravidelně stýkali, hráli si, chodili na procházky, jezdili na výlety
.
Přidat komentář
Zrušit
Dále se dá říct, že
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Problémy se stykem nastaly v době, kdy
. Stalo se to, že
.
Přidat komentář
Zrušit
Nezletilý je schopen vyjádřit svůj názor a styk si přeje.
Přidat komentář
Zrušit
V současné době je situace taková, že
.
Přidat komentář
Zrušit
Navrhovatelé se snažili o vzájemnou smírnou domluvu, ale bez úspěchu.
Přidat komentář
Zrušit
Nedostatek styku s navrhovateli by pro dítě znamenal újmu, protože
.
Přidat komentář
Zrušit
Navrhovatelé mají za to, že je v zájmu nezletilého, s ohledem na vše výše uvedené, aby se stýkal se svými prarodiči. Navrhovatelé jsou schopni se o nezletilého v době styku postarat. Nezletilý místo, kde by docházelo ke styku, zná, je pro něj přizpůsobené a vhodné.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Jsou děti schopny výslechu?
Důkazy:
Přidat komentář
Zrušit
výslech navrhovatelů
Přidat komentář
Zrušit
výslech rodičů
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Návrh.
Přidat komentář
Zrušit
S ohledem na výše uvedené navrhovatelé navrhují, aby soud po provedeném dokazování vydal v souladu s ust. § 927 zákona č. 89/2012 Sb. tento
Přidat komentář
Zrušit
r o z s u d e k
Přidat komentář
Zrušit
_____, nar. _____, a _____, nar. _____, prarodiče nezletilého _____, nar. _____, jsou oprávněni se stýkat s nezletilým vždy:
Rozsah styku je vždy individuální záležitostí. Záleží na okolnostech daného případu. Můžete zkusit využít předpřipravených možností, nebo navrhnout styk upravit podle Vašeho individuálního přání. 

Přidat komentář
Zrušit
v měsíci v době od
do
Přidat komentář
Zrušit
o letních prázdninách v rozsahu
s tím, že termín prarodiče oznámí rodičům nejpozději do
daného kalendářního roku
Přidat komentář
Zrušit
o vánočních prázdninách
s tím, že termín prarodiče oznámí rodičům nejpozději do
daného kalendářního roku
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Babička nebo dědeček nezletilého převezme a odevzdá v místě bydliště rodičů.
Přidat komentář
Zrušit
Rodiče jsou povinni nezletilého na styk vždy řádně připravit a ve stanovenou dobu a místě jej prarodičům předat.
Přidat komentář
Zrušit
Prarodiče jsou povinni nezletilého řádně převzít a ve stanovenou dobu jej opět předat rodičům v místě jejich bydliště.
Přidat komentář
Zrušit
Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Přidat komentář
Zrušit
________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.