Vytvořte si Návrh na úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instrukce

.

Návrh na úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem

Návrh podává
Přidat komentář
Zrušit
Název soudu:
Přidat komentář
Zrušit
Ulice a č. p.:
Přidat komentář
Zrušit
Město a PSČ:
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
Matka:
Přidat komentář
Zrušit
Jméno matky:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Otec:
Přidat komentář
Zrušit
Jméno otce:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Návrh na zahájení řízení o úpravě výchovy a výživy k nezletilým dětem
Přidat komentář
Zrušit
Přílohy:
Přidat komentář
Zrušit
- Kopie oddacího listu
Přidat komentář
Zrušit
- Rodný list nezletilého dítěte
Přidat komentář
Zrušit
Trojmo
Přidat komentář
Zrušit
Úvod
Přidat komentář
Zrušit
Matka prohlašuje, že s otcem
manželství, a to dne
před
.
Přidat komentář
Zrušit
Soužití matky a otce bylo zpočátku relativně bezproblémové. V průběhu soužití však postupně zjistili, že s ohledem na jejich rozdílné povahové vlastnosti, životní cíle a rozpory v názorech, co se týče vedení domácnosti, nejsou jejich představy ohledně společné budoucnosti již nadále slučitelné. Postupně se názory matky a otce na vedení společného života stále více lišily a rovněž došlo k citovému odcizení, aniž by přetrvávající problémy byly jakkoli řešeny. Matka a otec k sobě ztratili citový vztah, o obnovení partnerského soužití zájem nemají. Jsou tedy přesvědčeni, že jejich manželství se nachází v tak trvalém, hlubokém a nenapravitelném rozvratu, jenž v jejich případě zcela vylučuje obnovení a opětovné plnění společenské funkce a účelu institutu manželství, a proto
místně příslušnému soudu i návrh na rozvod jejich manželství.
Přidat komentář
Zrušit
Matka prohlašuje, že mají s otcem nezletilého potomka, a to
Přidat komentář
Zrušit
, datum narození
, bytem
;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Podle informací matky
otec vyživovací povinnosti k jiným dětem než z tohoto manželství.
Přidat komentář
Zrušit
Navrhované důkazy:
Přidat komentář
Zrušit
- Rodné listy nezletilého potomka;
Přidat komentář
Zrušit
- Kopie oddacího listu matky a otce;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Je znám příjem otce?
Přidat komentář
Zrušit
Příjem matky
Přidat komentář
Zrušit
Souhrnný
příjem matky činí částku
+ slovy
, která se skládá z následujících druhů příjmů:
Přidat komentář
Zrušit
od zaměstnavatele
tvoří částku
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Příjem otce
Přidat komentář
Zrušit
Podle informací matky souhrnný
příjem otce činí částku
+ slovy
, která se skládá z následujících druhů příjmů:
Přidat komentář
Zrušit
od zaměstnavatele
tvoří částku
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Současný stav
Přidat komentář
Zrušit
Matka prohlašuje, že
ve společné domácnosti spolu s jejich výše uvedeným nezletilým potomkem.
Přidat komentář
Zrušit
Matka prohlašuje, že potomek _____:
Přidat komentář
Zrušit
- navštěvuje
ročník
školy
;
Přidat komentář
Zrušit
-
zdravý;
Přidat komentář
Zrušit
- potřeby potomka
potřebám dítěte tohoto věku;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Petit
Přidat komentář
Zrušit
S ohledem na výše uvedené matka navrhuje, aby soud vydal následující
Přidat komentář
Zrušit
rozsudek:
Přidat komentář
Zrušit
_____, datum narození _____, bydlištěm _____, se svěřuje na dobu
.
Přidat komentář
Zrušit
Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Přidat komentář
Zrušit
________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.