Vytvořte si Zápis z jednání valné hromady na míru

Vzor pro vás připravil(a): Lukáš Hojdn, AK UP legal s.r.o., recepce

Instrukce

  • Použijte, pokud potřebujete přijmout nějaké rozhodnutí valné hromady (společníků) Vaší společnosti, typicky schválení účetní závěrky, jmenování jednatele/členů představenstva.

Zápis z jednání valné hromady společnosti

Zápis z jednání valné hromady
, IČO:
, se sídlem
.
Přidat komentář
Zrušit
Datum:
, čas
hodin
Přidat komentář
Zrušit
Místo:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přítomní společníci:
Přidat komentář
Zrušit
, datum narození
, bytem
, počet hlasů
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Další přítomné osoby:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Nikdo
Přidat komentář
Zrušit
Zahájení.
Přidat komentář
Zrušit
Jednání valné hromady zahajuje
, jakožto její svolavatel.
Přidat komentář
Zrušit
_____ konstatuje, že jsou přítomni společníci mající dohromady
% všech hlasů, valná hromada
tedy usnášeníschopná.
Přidat komentář
Zrušit
Chcete vložit vzdání se práva řádné a včasné svolání valné hromady?
Pokud nebyl některý ze společníků (akcionářů) společnosti řádně pozván na valnou hromadu (tedy nebyla mu včas doručena pozvánka se všemi náležitostmi), může se zde vzdát tohoto práva.
Pokud nebyl některý ze společníků (akcionářů) společnosti řádně pozván na valnou hromadu (tedy nebyla mu včas doručena pozvánka se všemi náležitostmi), může se zde vzdát tohoto práva.
Přidat komentář
Zrušit
Vzdání se práva na řádné a včasné svolání valné hromady.
Přidat komentář
Zrušit
Společník _____ se výslovně vzdal práva na řádné a včasné svolání valné hromady.
Přidat komentář
Zrušit
Volba předsedy valné hromady a zapisovatele.
Přidat komentář
Zrušit
_____ uvedl(a), že valná hromada musí podle zákona o obchodních korporacích zvolit svého předsedu a zapisovatele. Předsedou valné hromady byl(a) navržen(a)
a zapisovatelem/zapisovatelkou
.
Přidat komentář
Zrušit
_____ požádal(a) přítomné, aby hlasovali o následujícím usnesení:
Přidat komentář
Zrušit
„Předsedou valné hromady je jmenován(a) _____, datum narození
, bytem
. Zapisovatelem/zapisovatelkou valné hromady je jmenován(a) _____, datum narození
, bytem
.“
Přidat komentář
Zrušit
Hlasování:
Přidat komentář
Zrušit
Společník _____ (_____ hlasů)
;
Přidat komentář
Zrušit
_____ konstatoval(a), že valná hromada společnosti
svého předsedu, kterým je _____, a zapisovatele/zapisovatelku, kterým/kterou je _____.
Přidat komentář
Zrušit
Program valné hromady.
Přidat komentář
Zrušit
_____ se ujal(a) funkce předsedy valné hromady.
Přidat komentář
Zrušit
Programem valné hromady je:
Přidat komentář
Zrušit
Rozhodnutí o
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
_____ požádal(a) přítomné, aby hlasovali o výše uvedeném programu této valné hromady.
Přidat komentář
Zrušit
Hlasování:
Přidat komentář
Zrušit
Společník _____ (_____ hlasů)
;
Přidat komentář
Zrušit
_____ konstatoval(a), že valná hromada společnosti
program valné hromady.
Přidat komentář
Zrušit
Hlasování o jednotlivých bodech programu valné hromady.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
_____ přistoupil(a) k projednání prvního bodu programu valné hromady.
Přidat komentář
Zrušit
_____ seznámil(a) přítomné společníky s účetní závěrkou společnosti za rok
.
Přidat komentář
Zrušit
Účetní závěrka společnosti za rok _____ tvoří přílohu tohoto zápisu.
Přidat komentář
Zrušit
_____ požádal(a) společníky, aby hlasovali o následujícím usnesení:
Přidat komentář
Zrušit
Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku za rok _____.
Přidat komentář
Zrušit
za rok _____ ve výši
+ slovy
se:
Přidat komentář
Zrušit
částka ve výši
+ slovy
;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Hlasování:
Přidat komentář
Zrušit
Společník _____ (_____ hlasů)
;
Přidat komentář
Zrušit
_____ konstatoval(a), že valná hromada společnosti
uvedené usnesení.
Přidat komentář
Zrušit
Ukončení valné hromady.
Přidat komentář
Zrušit
Program jednání valné hromady je naplněn, žádný ze společníků nevznesl požadavek zařazení dalšího bodu na program valné hromady, a tudíž _____ zasedání ukončil(a).
Přidat komentář
Zrušit
__________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
__________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Lukáš Hojdn | AK UP legal s.r.o., recepce
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.