Vytvořte si Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem na míru

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Lucie Demeterová, DemeterLegal, Lucie Demeterová, advokátní kancelář

Instrukce

Dojdete-li k závěru, že zaměstnanec proušil své pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem, jsou splněny zákonné předpoklady pro okamžité zrušení dle § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.

Co to znamená? Pracovní poměr skončí doručením okamžitého zrušení, bez výpovědní doby bez odstupného. Toto zrušení lze dát do 1 měsíce ode dne, kdy jste se o tomto důvodu k výpovědi dověděli, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy takový důvod k výpovědi vznikl.

Zvlášť hrubé porušení nebo „jen“ závažné?

  • Bohužel zákon intenzitu porušení přesně nevymezuje. Zda je intenzita porušení pouze závažná či se jedná o porušení zvlášť hrubým způsobem bude záviset v každém konkrétním případě na úvaze soudu (bude-li se zaměstnanec proti ukončení bránit u soudu).
  • Soud může přihlédnout při zkoumání intenzity porušení povinnosti k osobě zaměstnance, k jeho funkci, kterou zastává ve společnosti (např. je-li na manažerské pozici), k jeho dosavadnímu postoji k plnění pracovních úkolů (např. zda již porušoval dříve a opět porušuje), k době a situaci, v níž došlo k porušení, k míře zavinění zaměstnance (zda bylo porušení úmyslné či neúmyslné), ke způsobu (např. jestli porušuje povinnosti s cílem obohatit se na úkor svého zaměstnavatele, k intenzitě porušení konkrétních povinností zaměstnance, k důsledkům porušení uvedených povinností pro zaměstnavatele (např. ovlivnilo to Váš obchod), k tomu, zda svým jednáním zaměstnanec způsobil zaměstnavateli škodu (pokud ano, můžete to prokázat), apod.
  • Zákoník práce ukládá zaměstnanci, aby celým svým chováním nezpůsoboval zaměstnavateli škodu, ať už majetkovou, nebo morální. Nejvyšší soud proto již dříve dospěl k závěru, že útok na majetek zaměstnavatele, ať už přímý (např. krádeží, poškozováním, zneužitím apod.), nebo nepřímý (např. pokusem odčerpat část majetku zaměstnavatele bez odpovídajícího protiplnění), představuje porušení povinnosti zaměstnance zvlášť hrubým způsobem

Na co si dát pozor?

V okamžitém zrušení je nutné detailně popsat jednání, kterým zaměstnanec porušil své povinnosti zvlášť hrubým způsobem, jinak by mohlo být zrušení považovano za neplatné. Uveďte tedy opravdu konkrétní okolnosti, čeho se zaměstnanec dopustil, kdy se tak stalo, co Vám to způsobilo apod.

Jméno zaměstnance:
Přidat komentář
Zrušit
Ulice a číslo popisné:
Přidat komentář
Zrušit
PSČ a město:
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
Věc: Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem.
Přidat komentář
Zrušit
,
Přidat komentář
Zrušit
na základě pracovní smlouvy ze dne
pracujete u naší společnosti
IČO:
se sídlem na adrese
, v obchodním rejstříku zapsal
(dále jen "Zaměstnavatel"), na pozici
.
Přidat komentář
Zrušit
Důvody zrušení pracovního poměru
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Okamžité zrušení pracovního poměru
Přidat komentář
Zrušit
Výše popsané jednání považujeme za zvlášť hrubé porušení Vašich povinností zaměstnance vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k Vámi vykonávané práci a proto s Vámi tímto okamžitě rušíme pracovní poměr podle ustanovení § 55 odst. 1, písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
Přidat komentář
Zrušit
Pracovní poměr skončí dnem doručení tohoto přípisu.
Přidat komentář
Zrušit
Za zaměstnavatele
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
Jméno a funkce:
Přidat komentář
Zrušit
Převzetí výpovědi
Je podepisováno v případě, že je dopis předáván zaměstnanci na pracovišti. Pokud je zasílán poštou, tuto část skryjte.

Přidat komentář
Zrušit
Zaměstnanec svým podpisem níže potvrzuje, že toto okamžité zrušení převzal dne:
.
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne _____
Přidat komentář
Zrušit
___________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Mgr. Lucie Demeterová | DemeterLegal, Lucie Demeterová, advokátní kancelář
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.