Vytvořte si trestní oznámení pro neplacení výživného na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Tento vzor se vztahuje na situace, kdy osoba povinná k výživě neplní svou vyživovací povinnost k nezletilému dítěti.

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 196 a následující trestního zákoníku.

K naplnění skutkové podstaty je třeba, aby povinná osoba neplnila vyživovací povinnost po dobu delší než čtyři měsíce. 

 

Pokud by bylo potřeba upravit výši výživného, můžete použít tento vzor:

https://www.legito.cz/navrh-na-snizeni-zvyseni-vyzivneho

 

 

Návrh podává
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
Dítě je v péči (děti jsou v péči)
Přidat komentář
Zrušit
Nezletilý:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Pohlaví
, datum narození
, bytem
;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Matka / Oznamovatelka
Přidat komentář
Zrušit
, nar.
Přidat komentář
Zrušit
bytem
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Matka“)
Přidat komentář
Zrušit
Otec
Přidat komentář
Zrušit
, nar.
Přidat komentář
Zrušit
bytem
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Otec“)
Přidat komentář
Zrušit
Věc: Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin zanedbání povinné výživy
Přidat komentář
Zrušit
_________________________________________________________________
Přidat komentář
Zrušit
Přílohy:
Přidat komentář
Zrušit
Kopie soudního rozhodnutí o stanovení výživného.
Přidat komentář
Zrušit
Úprava výživného
Přidat komentář
Zrušit
Proběhlo odvolací řízení?
Rozsudkem
ze dne
, č. j. 
, bylo rozhodnuto, že nezletilý byl svěřen do výlučné péče matky. Rozsudek nabyl právní moci dne
.
Přidat komentář
Zrušit
Otci bylo uloženo přispívat na výživu nezletilého částkou ve výši
+ slovy
měsíčně.
Přidat komentář
Zrušit
Bylo stanoveno dlužné výživné k doplacení?
Přidat komentář
Zrušit
Označené rozhodnutí je připojeno k tomuto návrhu.
Přidat komentář
Zrušit
Dluh na výživném
Přidat komentář
Zrušit
Podle § 196 trestního zákoníku ten, kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Kdo se úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, vydá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 oprávněnou osobu nebezpečí nouze.
Přidat komentář
Zrušit
Otec řádně neplní svou vyživovací povinnost na nezletilého, kterým je _____, protože je v prodlení se zaplacením těchto plateb výživného:
Přidat komentář
Zrušit
za měsíc
roku
otec neuhradil
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
za měsíc
roku
otec neuhradil
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
za měsíc
roku
otec neuhradil
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
za měsíc
roku
otec neuhradil
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Je povinná osoba zaměstnána?
Přidat komentář
Zrušit
Otec je zaměstnán u zaměstnavatele
.
Přidat komentář
Zrušit
Vydala osoba povinná vyživovanou osobu v nebezpečí nouze?
Přidat komentář
Zrušit
Matka chce navíc uvést, že pokud jde o poměry nezletilého, tak _____ má tyto potřeby a životní náklady, které je
naplňovat bez řádného plnění vyživovací povinnosti otcem:
Přidat komentář
Zrušit
nezletilý začal od
chodit
.
Přidat komentář
Zrušit
zdravotní stav nezletilého
, zdravotní stav je
. Měsíční náklady na zabezpečení léků či zdravotních potřeb činí
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
změnil se okruh zájmových kroužků, kdy v současné době nezletilý navštěvuje tyto zájmové aktivity:
. Měsíční náklady na tyto zájmové aktivity činí
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Návrh
Přidat komentář
Zrušit
Matka se proto obrací tímto na orgán činný v trestním řízení s tímto oznámením, protože otec neplní svoji zákonnou vyživovací povinnost po dobu delší než 4 měsíce. Je proto na místě závěr, že se dopouští trestného činu zanedbání povinné výživy.
Přidat komentář
Zrušit
Matka žádá, aby byla informována o výsledku prověřování tohoto trestního oznámení a o všech přijatých opatřeních.
Přidat komentář
Zrušit
________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.