Vytvořte si Oznámení o překážkách v práci na míru zdarma

Instrukce

  • Pokud zaměstnavatel chce, aby zaměstnanec nechodil do práce.
  • Využívá se v souvislosti s výpovědí.
  • Po dobu trvání překážek na straně zaměstnavatele má zaměstnanec právo na mzdu.
  • Zákonnou úpravu týkající se tohoto dokumentu naleznete zde.
Název adresáta:
Přidat komentář
Zrušit
Ulice a číslo popisné:
Přidat komentář
Zrušit
PSČ a město:
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
Věc: Oznámení překážek v práci na straně zaměstnavatele.
Přidat komentář
Zrušit
Váš zaměstnavatel –
, datum narození
, místem podnikání
, Vám tímto jako zaměstnanci oznamuje překážky v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu ust. § 208 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to od
do
.
Přidat komentář
Zrušit
Po dobu překážek v práci na straně zaměstnavatele nebudete docházet na pracoviště.
Přidat komentář
Zrušit
S pozdravem.
Přidat komentář
Zrušit
______________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Převzetí oznámení zaměstnavatele o překážkách v práci
Přidat komentář
Zrušit
Toto oznámení zaměstnavatele o překážkách v práci mi bylo doručeno (předáno) dne
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
___________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.