Vytvořte si Žalobu o vypořádání společného jmění manželů

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instrukce

.

Žaloba o vypořádání společného jmění manželů

Přidat komentář
Zrušit
Návrh podává
Název soudu:
Přidat komentář
Zrušit
Ulice a č. p.:
Přidat komentář
Zrušit
Město a PSČ:
Přidat komentář
Zrušit
Manžel:
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Žalobce“)
Přidat komentář
Zrušit
Manželka:
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Žalovaný“)
Přidat komentář
Zrušit
Věc: Žaloba o vypořádání společného jmění manželů
Přidat komentář
Zrušit
Přílohy:
Přidat komentář
Zrušit
– dle textu
Přidat komentář
Zrušit
Dvojmo
Přidat komentář
Zrušit
Úvodní prohlášení.
Přidat komentář
Zrušit
Manželství účastníků bylo uzavřeno dne
u
a bylo rozvedeno rozsudkem okresního soudu, č. j.
.
Přidat komentář
Zrušit
Manželství bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu
, č. j.
, ze dne
, který nabyl právní moci dne
.
Přidat komentář
Zrušit
K dnešnímu dni nebylo vypořádáno jejich společné jmění dohodou a tímto návrhem se Žalobce domáhávypořádání jejich vzájemných majetkových vztahů.
Přidat komentář
Zrušit
Za trvání manželství účastníci nabyli z prostředků tvořících společné jmění manželů movité nebo nemovité věci uvedené níže v tomto návrhu.
Přidat komentář
Zrušit
Příkázání majetku Žalobci.
Žalobce je ten, kdo bude tento návrh podávat na soud (to budete pravděpodobně vy)
Přidat komentář
Zrušit
Žalobce navrhuje, aby soud přikázal následující majetek do výlučného vlastnictví Žalobce:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Příkázání majetku Žalovanému.
Přidat komentář
Zrušit
Žalobce navrhuje, aby soud přikázal následující majetek do výlučného vlastnictví Žalovaného:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Ocenění.
Přidat komentář
Zrušit
Aktuální cena výše uvedených věcí, jejichž vypořádání se domáhám, mi není známa a nepředpokládám, že bychom byli s žalovaným schopni se na ceně dohodnout v rámci shodných tvrzení.
Přidat komentář
Zrušit
S ohledem na výše uvedené navrhuji dokazování znaleckým posudkem znalce z oboru oceňování věcí.
Přidat komentář
Zrušit
Vznikly za trvání manželství nějaké společné dluhy?
Přidat komentář
Zrušit
Přikázání finančních závazků.
Přidat komentář
Zrušit
Nechť je
přikázán dluh vůči věřiteli, kterým je
, IČO:
, se sídlem
, který vznikl
uzavřené dne
, jež činí ke dni podání této žaloby částku
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Finanční vypořádání.
Finanční vypořádání
Přidat komentář
Zrušit
Kromě výše uvedeného rozdělení majetku a případně dluhů chci finanční vyrovnání
Nechť je
určena povinnost zaplatit Žalovanému částku ve výši
+ slovy
na vypořádání nároků ze společného jmění manželů s přihlédnutím ke zjištěným cenám výše uvedeného majetku a dalším rozhodným skutečnostem.
Přidat komentář
Zrušit
Spokojíte se s majetkovým vyrovnáním půl na půl?
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.