Vytvořte si Prohlášení správce vkladu o splacení nepeněžitého vkladu na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

  • Tento dokument je přílohou návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku při založení společnosti.
  • Podpis musí být úředně ověřen.

Prohlášení správce nepeněžitého vkladu

Správce vkladu je
Přidat komentář
Zrušit
Já,
, narozen
, trvale bytem
, jako určený správce vkladu společnosti
, založené
ze dne
ve formě notářského zápisu
,
, se sídlem
, pod číslem N 
, NZ 
, tímto ve smyslu § 24 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
Přidat komentář
Zrušit
p r o h l a š u j i
Přidat komentář
Zrušit
Předmětem nepeněžitého vkladu je
Přidat komentář
Zrušit
že zakladatel společnosti _____
, nar. 
, bytem
splnil
svou vkladovou povinnost, a to vnesením tohoto předmětu nepeněžitého vkladu:
Přidat komentář
Zrušit
Nemovitá věc je:
Přidat komentář
Zrušit
pozemku
, druh pozemku
, o výměře
 m2, v k. ú. 
, obec
zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, Katastrální pracoviště
, na LV č. 
. Součástí tohoto pozemku
budova s č. p.
, způsob využití
.
Přidat komentář
Zrušit
Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem č. 
, který byl zpracován
, místem podnikání
vybraným ze seznamu znalců a tlumočníků a činí
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
 
Přidat komentář
Zrušit
 
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Toto potvrzení je vyhotoveno za účelem jeho přiložení k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Podpis musí být úředně ověřen.

Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
(ověřený podpis)
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.