Vytvořte si Výpověď na míru zdarma

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instrukce

  • Použijte na všechny případy, kdy chcete ukončit jakoukoliv smlouvu či dohodu vyjma pracovní smlouvy, na tu použijte tuto výpověď.
  • Buďte obezřetní a pečliví při specifikaci smluvního vztahu, který vypovídáte, specifikace by mohla mít vliv na platnost či neplatnost výpovědi.
  • Pronajímatelé a jiné smluvní strany mohou být ze zákona či původní smlouvy zavázáni k dalším specifickým podmínkám výpovědi jako např. uvedení výpovědního důvodu atd.
  • Dejte si záležet na řádném doručení výpovědi.
  • Pečlivě hlídejte zejména zákonné či smluvní lhůty pro možnost podání výpovědi.
  • Zákonnou úpravu týkající se této problematiky v běžných občanskoprávních věcech naleznete zde.
  • Vyvarujte se používání termínu „výpověď dohodou“ – nic podobného neexistuje. Právní jednání je buď výpovědí, či dohodou.
  • Pokud se místo ukončení smlouvy výpovědí chcete domluvit, použijte Dohodu o ukončení smlouvy.
Jméno adresáta:
Přidat komentář
Zrušit
Ulice a č. p.:
Přidat komentář
Zrušit
Město a PSČ:
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
Věc: Výpověď.
Přidat komentář
Zrušit
, datum narození
, bytem
, tímto vypovídá
, kterou s vámi uzavřel dne
(dále jako „Smlouva“).
Přidat komentář
Zrušit
Tato výpověď Smlouvy je dána
Přidat komentář
Zrušit
Účinnost Smlouvy končí uplynutím výpovědní doby.
Přidat komentář
Zrušit
S pozdravem
Přidat komentář
Zrušit
______________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Převzetí výpovědi.
Přidat komentář
Zrušit
Tato výpověď byla doručena (předána) dne
.
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
___________________________
Přidat komentář
Zrušit
JMÉNO (hůlkovým písmem):
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.