Vytvořte si Návrh na rozvod manželství

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

  • Alternativním řešením je podání návrhu oběma manžely – pro tyto účely použijte vzor společného návrhu na rozvod.
  • Návrh na úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem je zde.
  • Přehled, jak postupovat při rozvodu, je zde.

Návrh na rozvod manželství

Přidat komentář
Zrušit
Návrh podává
Název soudu:
Přidat komentář
Zrušit
Ulice a č. p.:
Přidat komentář
Zrušit
Město a PSČ:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Manžel:
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Manželka:
Přidat komentář
Zrušit
Jméno a příjmení:
, rozená:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Věc: Návrh manžela na rozvod manželství podle ust. § 755 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přílohy:
Přidat komentář
Zrušit
dle textu.
Přidat komentář
Zrušit
Jsou oba manželé české národnosti a české státní příslušnosti?
Přidat komentář
Zrušit
Vznik manželství
Přidat komentář
Zrušit
Máte spolu děti?
Manželství bylo uzavřeno dne
, místo uzavření manželství
. U manželky se jedná o 
manželství. U manžela se jedná také
manželství.
Přidat komentář
Zrušit
Oba manželé jsou české národnosti a českého státního občanství.
Přidat komentář
Zrušit
Místní příslušnost soudu je dána dle místa posledního společného bydliště manželů, a to
.
Přidat komentář
Zrušit
Manželé nemají nezletilé děti.
Přidat komentář
Zrušit
Důkazy:
Přidat komentář
Zrušit
Kopie oddacího listu manžela a manželky
Přidat komentář
Zrušit
Trvalý rozvrat manželství
Přidat komentář
Zrušit
Soužití manžela a manželky bylo zpočátku šťastné. V průběhu trvání manželství však manžel postupně zjistil, že s ohledem na rozdílné povahové vlastnosti, životní cíle a rozpory v názorech co se týče vedení společné domácnosti, nejsou představy obou manželů ohledně společné budoucnosti již nadále slučitelné. Postupně se názory manžela a manželky na vedení společného života stále více lišily a rovněž došlo k citovému odcizení, aniž by přetrvávající problémy byly jakkoli řešeny.
Přidat komentář
Zrušit
Manželé spolu nežijí (tj. nevedou manželské a rodinné společenství ani společnou domácnost) ode dne
.
Přidat komentář
Zrušit
Manžel jako chce dále dodat, že
.
Přidat komentář
Zrušit
Manžel je proto přesvědčen, že manželství se nachází v tak trvalém, hlubokém a nenapravitelném rozvratu, že je zcela vyloučeno obnovení manželského soužití a opětovné plnění společenské funkce a účelu institutu manželství.
Přidat komentář
Zrušit
Důkazy:
Přidat komentář
Zrušit
Výslech účastníků
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Petit
Přidat komentář
Zrušit
S ohledem na shora uvedené skutečnosti manžel ztratil manželce citový vztah. Manželství je tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití. Proto manžel žádá, aby soud vydal následující:
Přidat komentář
Zrušit
r o z s u d e k
Přidat komentář
Zrušit
I. Manželství
, rozené
, narozené _____, a 
, narozeného _____, uzavřené dne _____místo uzavření manželství _____, se rozvádí.
Přidat komentář
Zrušit
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Přidat komentář
Zrušit
_____________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.