Vytvořte si Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů, výchovy a výživy nezletilých dětí na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů, výchovy a výživy nezletilých dětí

Název soudu:
Přidat komentář
Zrušit
Ulice a č. p.:
Přidat komentář
Zrušit
Město a PSČ:
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Nezletilý:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
, datum narození
, bytem
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Matka:
Přidat komentář
Zrušit
Jméno matky:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Není nutné.
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Otec:
Přidat komentář
Zrušit
Jméno otce:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Není nutné.
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Věc: Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů, výchovy a výživy jejich nezletilých dětí
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přílohy:
Přidat komentář
Zrušit
– Kopie oddacího listu
Přidat komentář
Zrušit
– Rodný list nezletilého dítěte
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Trojmo.
Přidat komentář
Zrušit
Úvod
Přidat komentář
Zrušit
Matka a otec shodně prohlašují, že spolu
manželství, a to dne
před
.
Přidat komentář
Zrušit
Matka a otec shodně prohlašují, že jejich manželství již není nadále funkční. Shodli se na tom, že nechtějí dále žít společně. Prohlašují proto, že
místně příslušnému soudu návrh na rozvod jejich manželství.
Přidat komentář
Zrušit
Matka a otec dále prohlašují, že mají nezletilé dítě, a to:
Přidat komentář
Zrušit
_____ , nar. _____
Přidat komentář
Zrušit
Důkazy:
Přidat komentář
Zrušit
výslech otce a matky
Přidat komentář
Zrušit
rodný list dítěte
Přidat komentář
Zrušit
kopie oddacího listu
Přidat komentář
Zrušit
Současný stav
Přidat komentář
Zrušit
Účastníci jsou schopni řešit vzájemné problémy smírně a dohodou. Oba rodiče mají k dítěti silnou citovou vazbu.
Přidat komentář
Zrušit
Matka a otec shodně prohlašují, že nezl. _____ žije v současné době
.
Přidat komentář
Zrušit
Otec
zaměstnán jako
u
. Otcův průměrný čistý měsíční příjem činí
+ slovy
. Matka
zaměstnána jako
u
matčin průměrný čistý měsíční příjem činí
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Důkazy:
Přidat komentář
Zrušit
doklad o příjmech otce
Přidat komentář
Zrušit
doklad o příjmech matky
Přidat komentář
Zrušit
Úpravu provést
Přidat komentář
Zrušit
Petit
Přidat komentář
Zrušit
S ohledem na výše uvedené matka a otec shodně navrhují, aby soud vydal následující:
Přidat komentář
Zrušit
r o z s u d e k :
Přidat komentář
Zrušit
Soud schvaluje tuto dohodu rodičů:
Přidat komentář
Zrušit
Nezletilý _____, datum narození _____, se svěřuje na dobu po rozvodu manželství do
.
Přidat komentář
Zrušit
Otec se zavazuje a je povinen přispívat na výživu nezletilého částkou
+ slovy
měsíčně splatnou vždy do každého
. dne v měsíci k rukám matky, počínaje dnem právní moci výroku rozsudku o rozvodu manželství.
Přidat komentář
Zrušit
Otec je oprávněn stýkat se s nezletilým každý
týden v roce od
od
hodin do
do
hodin
, a dále každý rok
, a to konkrétně od
od
hodin do
do
hodin.

Styk s nezletilým není nutně třeba upravit. Tato úprava nevyžaduje schválení soudem.

Pokud jsou rodiče schopni domluvit se, bývá lepší styk neupravovat a dohodnout se na styku mimosoudně. 

Přidat komentář
Zrušit
Matka je povinna nezletilého na styk řádně připravit a styk otci umožnit.
Přidat komentář
Zrušit
nezletilého převezme a odevzdá druhému rodiči v místě bydliště
.
Přidat komentář
Zrušit
Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Přidat komentář
Zrušit
________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.