Vytvořte si Předžalobní upomínku na míru

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátni kancelář s.r.o.

Instrukce

  • Výzva dlužníkovi, aby splnil svůj dluh, jinak dojde k podání žaloby k soudu.
  • K posílení pozice věřitele, pokud chce dlužník platit, může sloužit Uznání dluhu nebo Zástavní smlouva.
  • Zákonnou úpravu týkající se tohoto dokumentu naleznete zde.

Předžalobní upomínka

Jméno nebo název dlužníka:
Přidat komentář
Zrušit
Ulice a č. p.:
Přidat komentář
Zrušit
PSČ a město:
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
Věc: Poslední upomínka před podáním žaloby.
Přidat komentář
Zrušit
Tuto výzvu činím
Tímto se na Vás obracím ve věci Vašeho dluhu po splatnosti ve výši
+ slovy
s příslušenstvím, který vznikl na základě
(dále jako „Dluh“).
Přidat komentář
Zrušit
Chcete rozdělit dluh na jednotlivé položky?
Přidat komentář
Zrušit
Dluh je složen z následujících položek:
Přidat komentář
Zrušit
S ohledem na shora uvedené skutečnosti jsem připraven domáhat se svého nároku na zaplacení Dluhu soudní cestou.
Přidat komentář
Zrušit
Vyzývám Vás proto, abyste ve lhůtě do
uhradil celý výše uvedený Dluh, a to
na adrese
.
Přidat komentář
Zrušit
V případě, že dojde k zaplacení celého Dluhu podle předchozího odstavce, nebudu požadovat zaplacení
.
Přidat komentář
Zrušit
Tato výzva je předžalobní výzvou k plnění ve smyslu ust. § 142a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
S pozdravem
Přidat komentář
Zrušit
____________________________
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Mgr. Jaroslav Zeman | Spring Walk advokátni kancelář s.r.o.
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.