Vytvořte si Společný návrh na rozvod

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Společný návrh na rozvod

Název soudu:
Přidat komentář
Zrušit
Ulice a č. p.:
Přidat komentář
Zrušit
Město a PSČ:
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
Navrhovatelé:
Přidat komentář
Zrušit
Jméno manželky:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Státní příslušnost:
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Manželka“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Jméno manžela:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Státní příslušnost:
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Manžel“)
Přidat komentář
Zrušit
Věc: Společný návrh na rozvod manželství dle ust. § 757 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přílohy:
Přidat komentář
Zrušit
– dle textu
Přidat komentář
Zrušit
Jsou oba manželé české národnosti a české státní příslušnosti?
Přidat komentář
Zrušit
Vznik manželství
Přidat komentář
Zrušit
Máte spolu děti?
Manželství bylo uzavřeno dne
, místo uzavření manželství
. U manželky se jedná o 
manželství. U manžela se jedná také
manželství.
Přidat komentář
Zrušit
Oba manželé jsou české národnosti a českého státního občanství.
Přidat komentář
Zrušit
Místní příslušnost soudu je dána dle místa posledního společného bydliště manželů, a to
.
Přidat komentář
Zrušit
Důkazy:
Přidat komentář
Zrušit
Kopie oddacího listu manžela a manželky.
Přidat komentář
Zrušit
Trvalý rozvrat manželství
Přidat komentář
Zrušit
Soužití manžela a manželky bylo zpočátku šťastné. V průběhu trvání manželství však manželé zjistili, že s ohledem na rozdílné povahové vlastnosti, životní cíle a rozpory v názorech co se týče vedení společné domácnosti, nejsou jejich představy ohledně společné budoucnosti již nadále slučitelné. Postupně se názory manžela a manželky na vedení společného života stále více lišily a rovněž došlo k citovému odcizení, aniž by přetrvávající problémy byly jakkoli řešeny.
Přidat komentář
Zrušit
Manželé spolu nežijí (tj. nevedou manželské a rodinné společenství ani společnou domácnost) ode dne
.
Přidat komentář
Zrušit
Manželé jako další příčiny rozvratu manželství uvádí:
Přidat komentář
Zrušit
-
;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Podle názoru manželů jsou splněny podmínky ust. § 757 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, neboť:
Přidat komentář
Zrušit
- manželství trvá déle než jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí,
Přidat komentář
Zrušit
- manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu,
Přidat komentář
Zrušit
- manželé oba usilují o rozvod manželství,
Přidat komentář
Zrušit
- manželé uvádějí stejnou příčinu rozvratu manželství.
Přidat komentář
Zrušit
Důkazy:
Přidat komentář
Zrušit
Výslech účastníků.
Přidat komentář
Zrušit
Dohoda o vypořádání majetkových vztahů mezi manželem a manželkou.
Přidat komentář
Zrušit
Petit
Přidat komentář
Zrušit
Manžel a manželka shodně navrhují, aby zdejší soud vydal následující
Přidat komentář
Zrušit
r o z s u d e k:
Přidat komentář
Zrušit
I. Manželství
, rozené
, narozené _____, a 
, narozeného _____, uzavřené dne _____, místo uzavření manželství _____, se rozvádí.
Přidat komentář
Zrušit
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Přidat komentář
Zrušit
_____________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
_____________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.